Integritetspolicy

Allmän information

För att kunna hjälpa dig så gott vi kan, är det nödvändigt att vi samlar in och behandlar viss information om dig. Vi värdesätter dock din integritet och strävar efter att skydda den. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, vilka principer vi tillämpar på dem och vilka rättigheter och påverkningsmöjligheter du har när det gäller din information.

Kamrock Oy behandlar personuppgifter om dig i enlighet med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning, så vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant. Vi kan också göra uppdateringar av denna integritetspolicy när vår verksamhet utvecklas eller lagstiftningen ändras.

Genom att använda våra tjänster, vår webbplats eller genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter som rör dig i enlighet med denna Integritetspolicy.

I vilket syfte samlas mina personuppgifter in och behandlas?

Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter som rör dig endast för förutbestämda ändamål. De huvudsakliga användningsområdena är:

  • uppfylla våra avtalsförpliktelser;
  • uppfylla rättsliga skyldigheter och krav;
  • kundkommunikation och svara på förfrågningar om kontakt;
  • utveckling av vår verksamhet; och
  • rikta våra tjänster till dig.

Vilka personuppgifter samlas in om mig och från vilka källor?

Vi samlar in personuppgifter om dig huvudsakligen från dig i samband med kontakt eller senare i samband med användningen av våra tjänster. Vi samlar också in information om besökarinformation på vår webbplats med hjälp av Google Analytics för att analysera och utveckla vår webbplats och rikta relevant marknadsföring för besökare.

Vanligtvis kan vi få följande information direkt från dig:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Företagets namn

På vilka grunder behandlas personuppgifter?

Vi ser till att vi alltid har den motivering som krävs enligt lag för behandling av dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter på flera olika grunder. Vi behandlar dina uppgifter för att verkställa avtalet och uppfylla rättsliga skyldigheter. Vi behandlar även dina personuppgifter under vårt berättigade intresse, vilket är tillhandahållandet av våra tjänster och uppförande och utveckling av vår verksamhet. Vissa personuppgifter kan också behandlas under ditt samtycke.

Vem kommer att behandla mina uppgifter och kommer de att överlämnas till tredje part?

Som regel behandlas dina personuppgifter av personer som tillhör personalen i vårt företag när de utför sina uppgifter. Vi kan också lägga ut viss behandling av personuppgifter på entreprenad, till exempel informationssystem som används för lagring och behandling av personuppgifter. Vi ska bland annat se till att sekretessen för din information upprätthålls och att informationen också behandlas lagligt på annat sätt. Vi kan också lämna ut information på annat sätt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller om så krävs enligt lag eller behörig myndighet. Vi kan också lämna ut din information om vi är inblandade i en företags- eller affärstransaktion.

Kommer mina uppgifter att överföras utanför EU?

I huvudsak kommer dina personuppgifter inte att överföras utanför EU.

Hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för dess ändamål eller i enlighet med avtalet eller lagen. Lagringstiderna för personuppgifter kan dock variera beroende på syfte och situation. Vi kommer också att sträva efter att uppdatera din information från tid till annan.

Hur lagras och skyddas mina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att lagras på vår tjänsteleverantörs servrar, som skyddas i enlighet med allmän branschpraxis. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar ska hållas konfidentiella och inte uttryckas för någon annan än dem som behöver dem i sitt arbete eller konfidentiella och begränsade serviceavtal till våra kunder. Åtkomsten till dina personuppgifter skyddas av användarspecifika ID:n, lösenord och behörigheter.

Är det obligatoriskt att uppge personuppgifter och vilka är följderna om man inte gör det?

Om du inte tillhandahåller eller tillåter att personuppgifter behandlas är det osannolikt att vi kommer att kunna betjäna dig och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy ber vi därför att du inte ger oss någon information.

Används cookies på webbplatsen och vilka är de?

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge den bästa möjliga användarupplevelsen för webbplatsbesökaren. Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på en användares terminal. Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, analysera användningen av webbplatsen och för att rikta och optimera marknadsföring. Användaren av webbplatsen kan ge sitt samtycke eller förbjuda användningen av cookies från inställningarna i sin webbläsare. De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

Vilken typ av rättigheter och egenmakt har jag?

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kamrock.fi.

Rätt till insyn

Du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Dessutom har du rätt att få kompletterande information om kriterierna för behandling av dina personuppgifter.

Korrigering av uppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga, föråldrade eller på annat sätt ofullständiga personuppgifter som rör dig.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Du kan förbjuda behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kamrock.fi.

Rätt att invända mot behandlingen

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av allmänintresset eller vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån det inte finns någon väsentlig anledning till behandling som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandling inte är nödvändig för att hantera ett rättsligt anspråk. Observera att vi i denna situation troligen inte kommer att kunna betjäna dig längre.

Rätt att begränsa behandlingen

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att få uppgifter överförda

Om vi har behandlat dina uppgifter på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet, har du rätt att få den information du har lämnat till oss elektroniskt i ett allmänt använt formulär för att överföra uppgifterna till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan implementera dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kamrock.fi. Samtidigt ber vi dig att ange ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga ett pass, körkort eller annan ID-kopia till ditt meddelande så att vi kan verifiera din identitet. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du också lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Kan denna integritetspolicy uppdateras?

Vi kan komma att göra uppdateringar av denna integritetspolicy när vi arbetar eller vår integritetspolicy ändras. Uppdateringar kan också bli nödvändiga när lagstiftningen ändras. Ändringarna träder i kraft när vi publicerar en uppdaterad integritetspolicy. Vi ber dig därför att regelbundet läsa innehållet i denna integritetspolicy.

Vart kan jag vända mig när det gäller mitt dataskydd?

Kontakt:

Kamrock Oy
Ylipääntie 93, 90450 Kempele, Finland
+358 10 567 5757
info@kamrock.fi