TILLFÖRLITLIGT OCH MED HÖGSTA STANDARD INOM DEN ÖVERENSKOMNA TIDSRAMEN

Bergmaterial

En ny metod för att framställa betongmaterial av bergskross. Ett traditionellt naturgrus kan ersättas med betongmaterial från berggrunden.

Förädlingen sker i ett vanligt stenbrott nära slutanvändaren. Detta hjälper oss att minimera långa transportsträckor.

Vi säkerställer kvaliteten och funktionaliteten i betongmaterialet som produceras från berggrunden och dess funktion i betongtillverkningen.

HUR FUNGERAR TJÄNSTEN?

Krossningsentreprenad

Vi kan producera flera olika sorter samtidigt och med hög kvalitet.

Om du vill så kan vi hantera din krossningsentreprenad som ett ”nyckelfärdigt” paket, där vi gör allt från att öppna upp området till slutlig landskapsplanering.

MER OM KROSSNINGSENTREPRENAD

Gruventreprenad

Vi kan producera flera olika sorter samtidigt och med hög kvalitet.

Om du vill så kan vi hantera din krossningsentreprenad som ett ”nyckelfärdigt” paket, där vi gör allt från att öppna upp området till slutlig landskapsplanering.

MER OM KROSSNINGSENTREPRENAD

Försäljning av stenmaterial

Vi säljer stenmaterial som levereras från Nivala och Vasa. I både Nivala och Vasa ansvarar Kuljetuspolar Oy för försäljningen.

Alla de vanligaste sorterna finns tillgängliga direkt i vårt lager, så att leveranser kan ske snabbt.

MER OM FÖRSÄLJNING AV STEN