HÖGRE KVALITET PÅ BETONGMATERIAL FRÅN BERGGRUNDEN

Om du vill säkra din tillgång på betongsten och minska ditt koldioxidavtryck till en bråkdel från tidigare, är den här nya krossningsprocessen något för dig.

Högre kvalitet på betongmaterial från berggrunden

Vi har utvecklat användningen av betongmaterial från berggrunden sedan 2011. Nu är vi helt säkra på produktens kvalitet och funktionalitet vid betongtillverkning.

Sparar cement och miljön

På grund av likformigheten hos bergmaterialet kan mängden cement i en betongkub minskas. Tack vare detta är betongproduktionen mer ekonomisk. Produktionens koldioxidavtryck är lägre i och med mindre mängder cement och kortare transportsträckor.

Hur fungerar tjänsten?

TESTA SJÄLV

Vi kan leverera ett testparti från Kontionkallio, Nivala. Då kan du själv testa hur effektivt bergmaterialet är i din egen produktion.

HITTA EN PLATS I NÄRHETEN

Vi letar efter en gruva så nära dig som möjligt. Vanligtvis hittar vi platsen på ett avstånd på mellan 0 och 25 km.

VI TAR HAND OM DITT LAGER MED BETONGMATERIAL

Med vår mobila utrustning så underhåller vi ditt stenlager.

Betongmaterial från bergskross garanterar en jämn kvalitet och lämplighet under flera årtionden framåt.

Enhetlig och ren produktion

Vi kan bland annat producera 0/8 och 8/16 utan humus- eller slaminnehåll.

”Grusreserverna töms och transportsträckorna blir längre…”

I praktiken kan bergkrossningen alltid ske nära slutanvändaren. När materialet ligger i närheten är försörjningstryggheten och transportkostnaderna i en klass för sig.

Områden med naturgrus minskar och därför bevarar och skyddar bergmaterial också den ursprungliga naturen.

  • FÖR BETONGINDUSTRIN
  • FÖR FÖRETAG SOM SÄLJER GRUS
  • FÖR STORA BYGGPROJEKT
  • KRAFTVERK OCH VINDKRAFTVERK
  • FABRIKSPROJEKT

Ringa upp: +358 10 567 5757