INOM GRUVDRIFT ÄR TILLFÖRLITLIGHET ALLT

Undvik driftstopp genom att välja de mest pålitliga entreprenörerna. Oavbruten drift och tillförlitlighet är vår högsta prioritet för gruventreprenad.

Krossning och maskinarbete i gruvområdet

Vi erbjuder krossnings- och maskinentreprenad för gruvbolag. Vid behov kommer verksamheten att bedrivas oavbrutet hos kunden i två skift.

Hur säkerställs kontinuiteten i verksamheten?

Att säkerställa kontinuitet i processen är det viktigaste inom gruvdrift. Vi förstår de ekonomiska effekterna av oförutsedda produktionsavbrott och är fast beslutna att vår utrustning ska vara i drift hela tiden. När det gäller gruventreprenad är underhållsplanering, tillgång till reservdelar, säkerhet och personalprofessionalism de viktigaste delarna av vårt arbete.

När vi utför underhållsarbete fokuserar vi på säkerhet och framförhållning, vilket bland annat påverkar underhållets snabbhet.

Du kan läsa mer om våra aktiviteter i Metsos artikel.

Kamrock om guldrushen

Ringa upp: +358 10 567 5757