KROSSNINGSENTREPRENAD AV BERGMATERIAL FÖR ALLA BYGGARBETEN

Effektiv krossningsentreprenad i hela Finland och Sverige

Vi har hand om:

  • Bergskross till betong
  • Makadam
  • Bergskross till asfalt
  • Annan produktion av väg- och byggnadssten

Våra krossanläggningar kan enkelt modifieras för att passa dina behov. Vi kan utföra arbetsuppgifter på stora anläggningsområden och även arbeta i mindre bergområden.

Vi kan återföra askan från krossningsprocessen tillbaka till den grova stenen inom tillåtna gränser. På så sätt kan vi spara på naturen och slutföra projektet på ett smidigare sätt.

Våra huvudkontor finns i Kempele och Nivala. Med utgångspunkt i mellersta Finland är ingen ort för långt borta för vår mobila utrustning.

Så här fungerar det:

RING OCH BOKA ETT MÖTE

Vi kommer att räkna ut dina behov när det gäller tid, sorter och kvalitetskrav.

Den praktiska organiseringen avtalas alltid direkt med den verkställande direktören och platschef från vårt företag.

PLANERING OCH FÖRBEREDELSE

Vi anpassar vår krossutrustning så den passar dina behov och utför ditt arbete inom den överenskomna tidsramen.

KROSSNING OCH FÖRÄDLING

Med vår moderna krossutrustning utför vi arbetet effektivt, med hög kvalitet och säkerhet. Vår personal kommer att övervaka kvaliteten och säkerheten i arbetet under hela krossningsprocessen.

FÄRDIGSTÄLLANDE AV LANDSKAP

Slutligen lämnas området alltid snyggt och prydligt. Om du vill kan vi även slutföra landskapsplaneringen på platsen.

Är du intresserad? Fråga mer!

Kontakta oss så berättar vi hur vi bäst kan tillgodose dina behov och din verksamhet – till konkurrenskraftiga priser förstås.

  • BETONGSTEN
  • MAKADAM
  • ASFALTSSTEN
  • STEN TILL VÄG- OCH BYGGARBETEN

Ringa upp: +358 10 567 5757